Meny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frisklivsresept

 

Frisklivsresept er et tilbud til deg som har behov for å endre vaner. Dette omfatter støtte til fysisk aktivitet, kosthold, snus- og røykeslutt eller søvn.

 

Tilbudet starter med en helsesamtale, og gis for 12 uker av gangen. Ved behov gis det tilbud om ytterligere oppfølging. Det utarbeides mål og plan for oppfølgingsperioden.

 

Det er mulighet til å delta på kurs og grupper på dag- og kveldstid. Vi har treninger både inne og ute.

 

Snakk med fastlegen, annet helsepersonell eller NAV om frisklivsresept, eller ta direkte kontakt med oss.

 

                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

web: prinfo rønnes trykk | info helgeland