Meny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fysisk aktivitet

 

Fysisk aktivitet fremmer helse, gir overskudd og er et viktig og veldokumentert virkemiddel i forebygging og behandling av over 30 ulike diagnoser og tilstander. Det foreligger overbevisende dokumentasjon om en rekke helsegevinster ved regelmessig fysisk aktivitet i alle aldersgrupper. 

 

All bevegelse er positiv. Hverdagsaktivitet slik som hus- og hagearbeid, trappegang, aktiv transport og regelmessige pauser i løpet av skole og arbeidsdagen, er viktig for å redusere stillesitting og øke aktiviteten. 

 

 

Nasjonale anbefalinger for fysisk aktivitet og stillesitting:

 

Barn 0-5 år

Barn 6-12 år

Ungdom 13-17 år

Voksne

Over 65 år

 

For mer om fysisk aktivitet:

 

Se helsenorge.no 

Se helsedirektoratet.no

web: prinfo rønnes trykk | info helgeland