Meny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Depresjon og angst

Depresjon og angst er de mest vanlige psykiske lidelsene i den norske befolkningen. Til en hver tid opplever et betydelig antall mennesker en depresjon eller å ha angst. Både depresjon og angst gir både kroppslige og psykiske symptomer.For mer informasjon se helsedirektoratets sider om depresjon og angst

 

Se frisklivssentralens tilbud KID - kurs i depresjonsmestring

 

web: prinfo rønnes trykk | info helgeland